Formål

Formålet med ØBG Silkeborg

Formålet med ØBG Silkeborg er gennem idrætsaktiviteter, kammeratlig samvær, andet folkeligt og kulturelt arbejde at fremme sundheden og den enkeltes lyst til medlevelse og medansvar, for derved at bidrage til et rigt og varieret fritidsliv for alle aldersgrupper.

ØBG Silkeborg bygger på et forpligtende fællesskab blandt alle aktive, ledere, forældre og trænere. 


Foreningen lægger vægt på:

 • at alle medlemmer føler fornøjelse og glæde ved at dyrke idræt
 • at alle får mulighed for at udvikle sig uanset niveau
 • at idræt for børn har legen i centrum
 • et klubliv præget af god omgangstone, tolerance og ligeværd
 • et godt forældresamarbejde bygget på fælles ansvar og gensidig respekt
 • kvalitet og engagement samt vilje til at give alle i klubben gode rammer både sportsligt og socialt


Dette opnås ved at:

 • sætte medlemmerne i centrum
 • fastholde og skabe tilgang af børn og unge
 • bevidstgøre, udvikle, uddanne og inspirere trænere og ledere
 • sikre, udvikle og koordinere tilbud til medlemmerne
 • være bevidste om den udvikling der sker i samfundet
 • profilere og markedsføre klubben


ØBG Silkeborg ønsker endvidere at:

 • fremme optimisme, initiativer, nytænkning og service
 • præge udviklingen i lokalområdet gennem konstruktivt samarbejde
 • være kendt som en troværdig og dynamisk klub
 • kommunikationen skal være korrekt, troværdig, aktiv og rettidig
 • have tilfredse medlemmer